Brugerråd

Der er ikke et nedsat brugerråd i Kontaktsted Karup.

I stedet afholdes husmøder.

Her planlægges kommende aktiviteter mv.

 

Koncept for bruger- pårørendesamarbejdet indenfor psykiatriområdet

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet.

Her kan du finde yderligere information og referat fra dialogmøderne.

Sidst opdateret: 01.05.2019